Артем Мельниченко

Спікер
 в компанії 

Артем розпочинав як розробник в амбітному українському стартапі. Зараз він працює технічним директором у Wantent, компанії, що займається споживчою аналітикою та розробляє платформу розпізнавання реакцій на основі ІІ.

Linkedin

Artem Melnichenko

Speaker
 at 

Artem started out as a developer at an ambitious Ukrainian startup. He currently works as a CTO at Wantent, a consumer analytics company developing an II-based reaction recognition platform.

Linkedin