Олеся Залуська

Спікер
 в компанії 

Заступниця керівника Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціатор розробки Експортної стратегії України. Юрист з 10-річним досвідом супроводу іноземних інвесторів. 


Linkedin

Olesya Zaluska

Speaker
 at 

Deputy Head of USAID Ukraine's Competitive Economy Program. Initiator of the development of Ukraine's Export Strategy. A lawyer with 10 years of experience supporting foreign investors.


Linkedin